Van Harte Welkom op deze Website. Mijn naam is Quinten, en ik spreek openlijk over achterliggende inzichten die onze huidige leefwereld in het Hart onder de loep nemen. Om een andere Golf te laten stromen doorheen de stilgevallen op systemen gebaseerde gedachtewereld. En met elkaar – tot elkaar te kunnen komen.

 

Over Quinten 20j is een vrijspreker.

Hij spreekt over een verschuiving met zijn bewustzijn uit een andere werkelijkheid naar een lichaam hier. Niet gebonden aan geloofsovertuigingen of religieuze modellen, Spreekt hij openlijk over de wereld waar hij met zijn bewustzijn vandaan komt. Die hij refereert als Thuis, complete universa met uitgeëvolueert onsterfelijk bewustzijn. Waaronder ook menselijke beschavingen, die met elkaar deze werkelijkheden representeren.

Bewust de keuze te hebben gemaakt mee te werken in deze grote beweging in deze tijd, de weder-opstanding van het menselijke bewustzijn. Inspireert hij mensen, los van lichtgelovigheid en aangeleerde concepten, de realiteit met een ander bewustzijn uit het hart te benaderen.

Quinten deelt openlijk over zijn doorlopende contacten (fysieke) met mensen uit andere existerende werkelijkheden, menselijke en niet mens-achtige bezoekers.

Die een omslaggevende bandbreedte van bewustzijn uitdragen. Met korte maar kraakheldere boodschappen welke een breedschalige kijk delen doorheen onze huidige leefwereld. En onderwerpen als Bezieling, Kwantumwetenschap en Artificial Intelligence in samengang bij elkaar brengt.

Zonder aannames of veronderstellingen neemt hij van jongs af zijn interesse in wetenschap en kwantumwetenschappen mee. Doorheen de onderzoeken en experimenten die een tastbare onderbouwing kunnen weergeven in samengang met het bewustzijn en zelfonderzoek. Gericht op de praktische en toepasbare mogelijkheden van ons gevoelsbewustzijn, de kracht van Mensen.

Om de harten met elkaar te bundelen en waarheid terug te brengen, in een wereld die maar al te vaak het omgekeerde laat zien/horen.

Hierrond worden meerdere Activiteiten geplaatst en zijn lezingen gevormd. Als mogelijke leidraad doorheen ervaringen en eeuwenoude kennis.

Voel je van Harte Welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Een Warme Groet

Quinten De Troyer